Thẻ: gõ captcha kiếm tiền là gì

  • 5 trang gõ captcha kiếm tiền online free

    5 trang gõ captcha kiếm tiền online free

    I. Gõ CAPTCHA Kiếm Tiền Là Gì? CAPTCHA được viết tắt của từ Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, được hiểu là bài kiểm tra Turing tự động hóa công khai nhằm xác định người đang dùng là người hay là Robot, từ đó ngăn chặn hoạt động spam, trục…