Mindblown: a blog about philosophy.

 • Khảo sát kiếm tiền Paypal -online uy tín

  Khảo sát kiếm tiền Paypal -online uy tín

  Khảo sát online kiếm tiền trên mạng (hoặc kiếm thẻ cào) là gì? “Kiếm tiền qua trả lời khảo sát” hay “Paid Survey” là “một hình thức kiếm tiền có thực trên mạng”. Khảo sát kiếm tiền dựa trên nguyên tắc một công ty nghiên cứu thị trường trực tuyến đứng ra thu thập ý kiến của số đông giống như khảo…

 • 5 trang gõ captcha kiếm tiền online free

  5 trang gõ captcha kiếm tiền online free

  I. Gõ CAPTCHA Kiếm Tiền Là Gì? CAPTCHA được viết tắt của từ Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, được hiểu là bài kiểm tra Turing tự động hóa công khai nhằm xác định người đang dùng là người hay là Robot, từ đó ngăn chặn hoạt động spam, trục…

 • Kiếm Bitcoin trên điện thoại như thế nào? Các cách nhanh nhất 2023

  Kiếm Bitcoin trên điện thoại như thế nào? Các cách nhanh nhất 2023

  Kiếm Bitcoin bằng điện thoại là gì? Kiếm Bitcoin bằng điện thoại có nghĩa là sử dụng điện thoại để tham gia một hệ thống hoặc sự kiện đào Bitcoin. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một ứng dụng đào Bitcoin trên điện thoại hoặc bằng cách sử dụng điện…

Got any book recommendations?