Mô hình B2C là gì, làm sao để bán hàng online hiệu quả? Trong thương mại điên tử có rất nhiều các mô hình kinh doanh khác nhau.Tuy nhiên mô hình B2C là mô hình được các doanh nghiệp áp dụng thành công trong kinh doanh online. Đây là mô hình kinh doanh của doanh…

Continue reading Mô hình B2C là gì, làm sao để bán hàng online hiệu quả?